Bardzo trudne życie naszego fintechu. Tylko nieliczni są w stanie zarabiać.

Wyniki badań zostały omawiane”przedstawione podczas 28. Forum Ekonomicznego w Krynicy. Brało w nich udział wiele firm obecnych w branży finansowej wykorzystując najnowsze technologie. O tym, z jakiego powodu polskim fintechom daleko do statusu rekinów przedsiębiorczości, rozmawiano w czasie części dyskusyjnej „Polski Fintech 2018”. Jak wygląda typowy statystyczny fintech? Będzie to niewielka firma, zatrudniająca najczęściej z mężczyzn. Najprawdopodobniej pracuje w sektorze płatności oraz ma małe jak na perspektywy tego sektora dochody (do 5 mln zł). Sporo firm skupia się na polskim rynku. Niespełna 15 proc. działa