Bardzo trudne życie naszego fintechu. Tylko nieliczni są w stanie zarabiać.

Wyniki badań zostały omawiane”przedstawione podczas 28. Forum Ekonomicznego w Krynicy. Brało w nich udział wiele firm obecnych w branży finansowej wykorzystując najnowsze technologie. O tym, z jakiego powodu polskim fintechom daleko do statusu rekinów przedsiębiorczości, rozmawiano w czasie części dyskusyjnej „Polski Fintech 2018”. Jak wygląda typowy statystyczny fintech? Będzie to niewielka firma, zatrudniająca najczęściej z mężczyzn. Najprawdopodobniej pracuje w sektorze płatności oraz ma małe jak na perspektywy tego sektora dochody (do 5 mln zł). Sporo firm skupia się na polskim rynku. Niespełna 15 proc. działa

Co to jest kurs walutowy? Czym się różni deprecjacja od dewaluacji walut?

Kurs walutowy stanowi cenę waluty obcej określona w walucie krajowej. Inaczej mówiąc, będzie to wskazanie, jak dużo jednostek waluty krajowej będzie trzeba wydać, żeby kupić jednostkę waluty innego kraju.  DEWALUACJA – Przeprowadzona z inicjatywy władz monetarnych (zmniejszenie wartości pieniądza danego państwa, w odwołaniu do kursów odmiennych walut. Jej zadaniem staje się zwiększenie konkurencyjności lokalnych zakładów produkcyjnych, z racji tego że czyni ona ich artykuły tańszymi poza granica. Rezultaty dewaluacji będą krótkotrwałe, gdyż wpływają na przyrost poziomu inflacji (drożeją towary importowane). Do tego dewaluacja przeprowadzona w