Co to jest kurs walutowy? Czym się różni deprecjacja od dewaluacji walut?

Kurs walutowy stanowi cenę waluty obcej określona w walucie krajowej. Inaczej mówiąc, będzie to wskazanie, jak dużo jednostek waluty krajowej będzie trzeba wydać, żeby kupić jednostkę waluty innego kraju.  DEWALUACJA – Przeprowadzona z inicjatywy władz monetarnych (zmniejszenie wartości pieniądza danego państwa, w odwołaniu do kursów odmiennych walut. Jej zadaniem staje się zwiększenie konkurencyjności lokalnych zakładów produkcyjnych, z racji tego że czyni ona ich artykuły tańszymi poza granica. Rezultaty dewaluacji będą krótkotrwałe, gdyż wpływają na przyrost poziomu inflacji (drożeją towary importowane). Do tego dewaluacja przeprowadzona w