Kurs walutowy stanowi cenę waluty obcej określona w walucie krajowej. Inaczej mówiąc, będzie to wskazanie, jak dużo jednostek waluty krajowej będzie trzeba wydać, żeby kupić jednostkę waluty innego kraju. 

DEWALUACJA – Przeprowadzona z inicjatywy władz monetarnych (zmniejszenie wartości pieniądza danego państwa, w odwołaniu do kursów odmiennych walut. Jej zadaniem staje się zwiększenie konkurencyjności lokalnych zakładów produkcyjnych, z racji tego że czyni ona ich artykuły tańszymi poza granica. Rezultaty dewaluacji będą krótkotrwałe, gdyż wpływają na przyrost poziomu inflacji (drożeją towary importowane). Do tego dewaluacja przeprowadzona w konkretnym państwie, motywuje inne państwa, będące głównymi partnerami handlowymi, do przeprowadzenia dewaluacji w celu obrony prywatnych rynków.

DEPRECJACJA- Będzie to zjawisko obniżenia się siły nabywczej pieniądza. Na rynku lokalnym deprecjacja przejawia się zmniejszeniem ilości towarów i usług, jakie można zakupić za daną kwotę. Z reguły będzie ona wynikiem wysokiej inflacji. Na rynku międzynarodowym w warunkach płynnego kursu pieniądza deprecjacja skutkuje obniżeniem kursu konkretnej waluty w odniesieniu do konkurencyjnych walut. Zjawiskiem przeciwstawnym w tym przypadku jest aprecjacja waluty.

APRECJACJA – podniesienie ceny towaru lub uslugi. Definicja używana szczególnie w stosunku do podniesienia ceny waluty lokalnej do waluty innego kraju w przypadku ruchomych kursów walut (jest on kontrolowany poprzez rynek). Będzie oznaczało to przyrost siły nabywczej danego pieniądza w rozliczeniach międzynarodowych[1]. Aprecjacja pieniądza jest często efektem deflacji. W układzie stałego kursu pieniądza przyrost wartości waluty lokalnej określa się rewaluacją.Pozytywnym efektem aprecjacji będzie wzrost siły nabywczej waluty lokalnej, spadek wydatków obsługi zadłużenia międzynarodowego oraz osłabienie presji inflacyjnej na skutek spadku wartości dóbr zagranicznych. Złe skutki aprecjacji to głównie pogorszenie cenowej konkurencyjności eksportu oraz podniesienie kosztów pracy w relacji do wartości pracy poza granicami.Zjawiskiem odwrotnym do aprecjacji będzie deprecjacja.