Nowotwór prostaty jesteśmy w stanie zwalczyć stosując środek medyczny na nowotwór piersi, za to środek na czerniaka może być efektywny w terapii raka jelita grubego. Naturalnie warunkiem jest, iż oceni się, jaka mutacja spowodowała raka u danej osoby. Jakby krajowi lekarze byli w stanie badać tak, jak koledzy z USA, ludzie z rakiem mogliby uniknąć groźnego dla zdrowia leczenia, między innymi stosowanej w zasadzie na chybił trafił chemioterapii. Wielu z tych ludzi ocaliłoby życie.

Rewolucja w onkologii

Praktycznie niezbyt dawno temu dzieliło się nowotwory zależnie od części ciała, jakie obejmowały. Badano raka piersi, mózgu, jelita cienkiego czy prostaty Obecnie wiadomo, iż to nie tylko miejsce, lecz w głównej mierze obecność określonych mutacji genowych sprawia, iż określony medykament okazuje się okazać się efektywny lub zdecydowanie nie. Organizacja Foundation Medicine na terenie Cambridge bada przekazane wycinki guzów pacjentów z całego świata sprawdzając jednocześnie wiele genów, jakie będą mogły mieć wkład w rozwijaniu się raka. Dla każdej osoby człowieka szykuje osobny raport przedstawiający dostępną wiedzę w zakresie znalezionych zmian nowotworowych a także porady, jakiego typu sposoby leczenia oraz dlaczego można zastosować w danej sytuacji.

U 20 letniej obywatelki Ameryki Corey Wood guza płuc znaleziono 14 dni po tym, kiedy zakończyła półmaraton. Dziewczyna pozostawała w świetnej formie oraz nie miała jakichkolwiek skutków rozwoju guza. W trakcie porady u lekarza okulistyki na którą udała się tylko po soczewki kontaktowe oznajmiła lekarzowi, iż występują u niej świetlne błyski w oczach. Lekarz zlecił kompleksowe badania, w trakcie jakich odnaleziono guzy w płucu, węzłach chłonnych oraz miejsca przerzutów do kości. Okazał się to guz płuc w czwartym stadium. Wydawać mogło się, iż jedyną metodą leczenia stanie się długotrwała oraz niszcząca chemioterapia. Sam lekarz przesłał jednak materiał z nowowoworu do badań profilowania genomowego. Odkryto, iż raka wywołała mutacja genów ROS1 oraz jest na ten rodzaj mutacji nakierowane lekarstwo. Pomogło. W dzisiejszych czasach płuca Corey Wood są czyste. Przypadek? Nie, to możliwości medycyny spersonalizowanej.

Terapia celowana

Badanie mutacji znajdujących się w próbce z nowotworem u leczonej osoby i dobór dopasowanej terapii do określonej sytuacji – to rewolucyjne nastawienie do zwalczania raka. Dr Mike Pellini prezes Foundation Medicine w Cambridge na terenie Massachusetts, która owe testy przeprowadza ocenia, że dzięki nim pacjent stosuje bezpieczny medykament w odpowiedniej dawce nastawiony na konkretny cel. Od chwili wysłania próbki do przygotowania finalnego raportu upływa około 14 dni. By zrealizować badanie niezbędna jest niewielka ilość próbki z nowotworem. Może to być tkanka pobrana ostatnio do analizy histopatologicznej. Efekt analizy ukazuje informację o najistotniejszych dla przebiegu terapii zmianach nowotworowych, potencjalnych terapiach indywidualnych, dostępnych badaniach klinicznych wykonywanych nad lekami, które mogą pomóc. Tego typu wiedza będzie pozwalać lekarzowi zdecydować się na najskuteczniejsze leczenie.